Nuotrauka


EGLĖ MORKŪNIENĖ

2012 metais įgytas teisės magistro laipsnis Vilniaus universitete

Nuo 2013 m. įrašyta į praktikuojančių advokatų padėjėjų sarašą


Papildomi kursai ir seminarai:

2013-09-19 – UAB „Mokesčių srautas“ seminaras „Bankroto ir restruktūrizavimo teisinių santykių problemos. Bankroto įstatymo pakeitimų analizė“;

2013-10-24 – Lietuvos advokatūros seminaras „Teismo sprendimų vykdymas kaip sąlyga efektyviai teisminei gynybai“;

2013-11-05 – Lietuvos advokatūros seminaras „Fizinių asmenų bankroto bylos“;

2014-05-05 – Lietuvos advokatūros seminaras „Sutarčių teisės praktiniai aspektai“;

2014-08-13 – Lietuvos advokatūros seminaras „Darbo teisė: teorija ir praktika“;

2014-11-27 – Lietuvos advokatūros seminaras „Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentą praktiniai ypatumai“;

2015-06-10 (12) – Lietuvos advokatūros seminaras „Strateginio mąstymo psichologiniai aspektai teisininkams“;

2015-11-26 – Lietuvos advokatūros seminaras „Civilinės atsakomybės problemos: aktuali teismų praktika ir jos doktrininis vertinimas“;

2016-05-13 Lietuvos advokatūros seminaras „Šeimos teisės aktualijos“;

2016-11-17 – Lietuvos advokatūros seminaras „Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspektai“;

2017-06-26- Lietuvos advokatūros seminaras „Civilinės teisės aktualijos“;

2017-09-21- Lietuvos advokatūros seminaras „Mediacijos pagrindai teisininkams“;


Kalbos: lietuvių, anglų.