Vaiko išlaikymas – būtinas papildomas išlaidas privalo atlyginti abu tėvai

Tėvams gyvenant skyrium, nepilnametis vaikas paprastai lieka gyventi su vienu iš tėvų, o kartu negyvenantis tėvas ar motina moka nustatyto dydžio išlaikymą. Išlaikymo, kurį turi teikti kiekvienas iš tėvų, dydis yra nustatomas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti būtinas išlaidas paskirstant tarp tėvų proporcingai jų turtinei padėčiai. Toks išlaikymas atspindi teismo sprendimo ar tėvų susitarimo priėmimo metu

VAIKUS PRIVALO IŠLAIKYTI ABU TĖVAI PROPORCINGAI SAVO PAJAMŲ DYDŽIUI IR VAIKO POREIKIAMS

Klaipėdos miesto apylinkės teismas patenkino mano klientės ieškinį ir priteisė iš vaiko tėvo dviems mažamečiams vaikams 300,00 Eur per mėnesį dydžio išlaikymą (alimentus) kiekvienam (viso 600,00 Eur per mėnesį). Mums pavyko pateikti pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tokio dydžio išlaidas vaikams bei įtikinti teismą, kad geresnėje materialinėje padėtyje esantis vaikų tėvas turėtų skirti didesnę  dalį vaikų išlaikymui