Vaiko išlaikymas – būtinas papildomas išlaidas privalo atlyginti abu tėvai

Tėvams gyvenant skyrium, nepilnametis vaikas paprastai lieka gyventi su vienu iš tėvų, o kartu negyvenantis tėvas ar motina moka nustatyto dydžio išlaikymą. Išlaikymo, kurį turi teikti kiekvienas iš tėvų, dydis yra nustatomas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti būtinas išlaidas paskirstant tarp tėvų proporcingai jų turtinei padėčiai. Toks išlaikymas atspindi teismo sprendimo ar tėvų susitarimo priėmimo metu

Padidėjusias vaiko išlaikymo išlaidas padengia tas tėvas, kuris jį išsiveža gyventi į užsienį

Auginu du nepilnamečius vaikus. Vaiko tėvas kartu negyvena, bet geranoriškai moka alimentus (išlaikymą – aut. past.). Jo mokamų pinigų mums neužtenka, pati uždirbu mažai, todėl ketinu su vaikais išvažiuoti į užsienį. Žinau, kad ten vaikų išlaikymui reikės dar daugiau pinigų. Ar galėčiau dėl to prisiteisti didesnius alimentus? Advokatų kontoros Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė teisininkė Eglė Morkūnienė